Dialogmöte 3 om SLUs utbildningar är flyttat från 21 april till 4 sept. Då finns möjlighet för näringen att tillsammans med SLU diskutera studentrekrytering och hur vi kan samverka för att stärka attraktiviteten hos agronomyrket. Mötet sker digitalt via: https://slu-se.zoom.us/j/61017630784, lösenkod 517007.

  
Växtkraft i Järpås AB