Sektorsrådet bildades för att uppfylla regeringsuppdraget från 2017 om att tillsammans med rådgivningsbranschen skapa ökad samverkan inom hela livsmedelsområdet. Målet är att diskutera hur vi ska uppnå en ökad konkurrenskraft inom svensk livsmedelsproduktion. På Sektorsrådets möte deltog SLUs nya vicerektor för samverkan, Anna Lundhagen. Prorektor Karin Holmgren rapporterade om SLUs utbildningsportfölj och det nya upplägget med 3+2 för agronomprogrammen från ht 2021. Det är intressant om näringen och SLU kan organisera mer praktikplatser.

  
Växtkraft i Järpås AB