På grund av Coronarestriktionerna så gör vi i år ingen studieresa för rådgivare utan satsar istället på en podserie för rådgivare.

  
Växtkraft i Järpås AB