Samtal om AKIS 29 okt kl 10-11. AKIS, Agicultural Knowledge and Innovation System, eller Jordbrukets kunskaps- och innovationssystem är ett alltmer centralt begrepp, exempelvis i planeringen inför kommande CAP. Izabel Nordlund, student vid SLU, har gjort en litteraturstudie där rådgivning och innovation beskrivs och analyseras. Några slutsatser från studien är att ”kunskapsflödet sällan flödar så fritt som AKIS förespråkar. Svenska universitet är högt rankade, men den forskning som tas fram inom jordbrukssektorn är sällan behovsanpassad och den når sällan ut till praktiken. Vidare att ”sammanställningen visar på att det finns flera möjliga insatser att göra för att förbättra AKIS i Sverige, där olika typer av samverkan är en viktig del”. Litteraturstudien har genomförts på uppdrag av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Affärsmöjligheter i de gröna näringarna. Izabel inleder mötet med en kort presentation av sin rapport och sedan ges det möjligheter att komma med frågor och olika inspel. Anmäl ditt deltagande via att tacka ja i inbjudan. Vidareförmedla gärna inbjudan till någon annan du tror kan vara intresserad. Välkomna Sofia Björnsson Nils Lagerroth Ordf. i Arbetsgruppen Landsbygdsnätverkets kansli Möteslänk: https://meet.jordbruksverket.se/nils.lagerroth/H7F3PF1Z

  
Växtkraft i Järpås AB