Webbinarium om Jordbruksverkets förslag till åtgärder till den strategiska planen 17 dec, kl 12-13. Den strategiska planen ska omfatta stöden i nuvarande pelare I (direktstöd och sektorsspecifika stöd ) och stöden och ersättningarna i pelare II (nuvarande landsbygdsprogram). Webbinariet genomförs med anledning av att Jordbruksverket redovisade sitt åtgärdsuppdrag till regeringen fredagen den 11 december. I webbinariet ger Andreas Mattisson från Jordbruksverket en översiktlig beskrivning av förslagen. Du som deltar har också möjlighet att ställa frågor om förslagen och den fortsatta processen via en chatt. Anmälan sker via: https://landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar45forslagpaatgarderinyjordbruksochlandsbygdspolitik.5.71b673201762eedce1add1fb.html Hela förslaget finns att läsa på Jordbruksverkets webb, https://jordbruksverket.se/stod/jordbrukspolitiken-cap/jordbrukspolitiken-efter-2020

  
Växtkraft i Järpås AB