Då Jakob Söderberg lämnat Ludvig & Co för nya utmaningar så ersätts han av Per Skargren i styrelsen.

  
Växtkraft i Järpås AB