Inom det så kallade sektorsrådet kommer vi inom rådgivningsföretagen träffa Anna Lundhagen, SLUs Vicerektor för samverkan och miljöanalys, den 11 mars. Inför detta möte har vi bland annat lyfta behovet av att öka samverkan mellan SLU och näringen för att öka söktrycket till SLUs utbildningar. Kom gärna med inspel om ni har frågeställningar som ni vill att vi tar med oss till mötet.

  
Växtkraft i Järpås AB