Verksamhetsplan 2021

Nedan finns verksamhetsplanen för 2021. I verksamhetsplanen hänvisas även till de delar i föreningens stadgar som är bakgrunden till den specifika aktiviteten.

Verksamhetsplan 2021

  
Växtkraft i Järpås AB