Årsmötets genomfördes digitalt 23 april

På årsmötet deltog 8 personer från 7 företag. Till ordinarie styrelseledamöter på ett år valdes Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult, Fredrik von Unge, Växa Sverige, Per Skargren, Ludvig & Co, Johan Sjöblom, Lönsamt Lantbruk och Lars Bjerke, Fyrklövern. Därutöver lämnades två platser vakanta där styrelsen ges mandat att adjungera anställda från HS respektive Gård & djurhälsan. Styrelsen väljer även adjungerad lantbrukarrepresentant.

 

Verksamhetsberättelse 2020

  
Växtkraft i Järpås AB