Nyvalda adjungerade styrelseledamöter

På styrelsemötet via telefon 27 maj valdes Olof Boson (adjungerad lantbrukarrepresentant), Pär Martinsson (adj för HS) , Anna Kilsby (adj för Gård & Djurhälsan).

  
Växtkraft i Järpås AB