Viktigt att bevaka remisser om EU´s taxonomi

 

På styrelsemötet i aug fick vi en genomgång av EU:s taxonomi av Martin Kihlberg, Landshypotek. I grunden handlar EU:s taxonomi om att definiera vad som är mer hållbart än något annat. Ett problem är att det finns olika sätt att definiera så bedömningen kommer med säkerhet inte delas av alla inblandade. Man är t ex inte alls överens om aktivt skogsbruk kan vara bra, eller om det bara är orörd skog som kan anses vara bra. Inom skogsområdet är bilden att LRF ihop med industrin har haft en bevakning och påverkat det som varit möjligt.

 

Resultatet av taxonomin är att det bland annat kommer påverka möjlighet för banker att finansiera olika typer av investeringar och ge olika räntenivåer och man tror att det även kan påverka jordbruksstödens utformning och nivåer i framtiden. På jordbruksområdet kommer det komma remisser angående Taxonomin det närmsta året och dessa måste bevakas och man måste vara aktiv och ge synpunkter på dessa remisser. På skogsområdet är det nu för sent att ge synpunkter på grundupplägget men ev kan man fortfarande påverka tillämpningen i praktiken.

  
Växtkraft i Järpås AB