Branschrådet blir medlemmar i Akis

Alla länder som är medlemmar i EU och som har ett landsbygdsprogram ska ha ett landsbygdsnätverk. Som en del i detta nätverk finns mötesplatsen AKIS (Agrara Kunskaps- och InnovationsSystem). Via AKIS finns möjlighet att medverka till att rådgivningsföretagen och branschen får bättre kanaler för att kunna ta del av ny forskning. Det går absolut att hitta ny forskning själv men det bygger i hög grad på individuella kontakter och det skulle vara önskvärt om Akis med sitt mål om kunskapsspridning kunde medverka till att forskning från Sverige och EU blev lättare att hitta för rådgivare och lantbrukare i Sverige. T ex genom prenumerationstjänster som via epost meddelande när ny forskning publicerades med länk till rapporten. Eftersom Akis är en bra kontaktyta inom kunskapsspridning passar det bra att vi som förening blir medlemmar i landsbygdsnätverket och även deltar i deras verksamhet. Se även www.landsbygdsnatverket.se

  
Växtkraft i Järpås AB