Nyvald styrelseledamot

På styrelsemötet via telefon 30 sept valdes Bo Selerud som adjungerad ledamot som ersättare för Pär Martinsson.