Carl-Axel Andersson är ny styrelseledamot

 

På styrelsemötet 29 okt valdes Carl-Axel Andersson som adjungerad ledamot som ersättare för Per Skargren.

 

  
Växtkraft i Järpås AB