Medlemsavgift


Förra årets medlemsfakturor skickades ut sent på året eftersom vi tänkt oss att få lite mer koll på vilka aktiviteter som skulle bli av eller inte pga Coronan. I år kommer medlemsfakturorna istället skickas under våren. Meddela gärna om ni ändrat antal rådgivare för att det ska bli rätt fakturaunderlag. Eftersom föreningen under åren har arbetat upp en kassa så har styrelsen beslutat om att sänka medlemsavgifterna för 2022. Mer information kommer senare.