Juryns motivering:

Motivering vinnaren av Årets Rådgivarinsats 2022 – Marcus Willert

Marcus Willert har med sitt betydande engagemang bidragit till att både bibehålla och förbättra markens välmående och produktionsförmåga genom att dra nytta av jordens naturliga egenskaper. Tack vare fokus och uppföljning har han även lyckats hålla nere lantbrukarnas insatta åtgärder i ekonomiskt hänseende samt skapat ökat intresse och förståelse för naturens känslighet. Han är en visionär inom sitt område och arbetar även internationellt där han både delar med sig av och tar in den senaste kunskapen. Mot denna bakgrund tilldelas Marcus priset Årets Rådgivarinsats 2022.

  
Växtkraft i Järpås AB