På årsmötet deltog 6 personer fysiskt och 4 digitalt, totalt 10 personer från 8 företag. Till ordinarie styrelseledamöter på ett år valdes Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult, Fredrik von Unge, Växa Sverige, Johan Sjöblom, Lönsamt Lantbruk, Filip Olsson, Ludvig & Co, Anna Kilsby, Gård & Djurhälsan, Bo Selerud, Hushållningssällskapet och Christian Pålsson, Fyrklövern. Styrelsen väljer även adjungerad lantbrukarrepresentant.

Till ordförande för Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag på ett år valdes Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult.