Årets tema på seminariumet i anslutning till årsmötet var ”Årets rådgivare i England och Sverige – tips kring framgångsrikt rådgivningsarbete”.

Efter offentliggörandet av att Marcus Willert, HIR Skåne blev vinnaren av Årets Rådgivarinsats i Sverige 2022 så hölls det två föredrag av engelska rådgivare som båda blivit årets rådgivare i England:

- Ian Ohnstad, årets rådgivare inom djurproduktion i England 2021.

- Kieran Walsh, årets rådgivare inom växtodling i England 2021.

Det var slående hur stora likheter som finns vad gäller rådgivning i England och Sverige och även mellan rådgivning till olika driftsgrenar. Något som även kandidaterna till årets rådgivarinsats i Sverige, Marcus Willert, Ann-Theres Persson och Ann-Catrine Hörnfeldt kunde konstatera i den efterföljande diskussionen. Vi hoppas till hösten kunna återuppta kontakten med de engelska rådgivarna och vidareutveckla resonemanget om hur man kan arbeta med rådgivning för att skapa största möjliga kundnytta.