Välkommen att delta på årets studieresa. Temat för resan är ”Hur arbetar framgångsrika engelska rådgivare vid sina kundbesök” där vi har förmånen att få träffa två engelska rådgivare på plats i Sverige:

- Ian Ohnstad, årets rådgivare inom mjölkproduktion i England 2021. www.thedairygroup.co.uk, Farmers Weekly Awards 2021: Livestock Adviser of the Year - Farmers Weekly (fwi.co.uk).

- Kieran Walsh, årets rådgivare inom växtodling i England 2021. www.velcourt.co.uk, www.fwi.co.uk/arable/farmers-weekly-awards-2021-arable-adviser-of-the-year.

Under besöket kommer de engelska rådgivarna gå igenom vilka frågor de lyfter vid rådgivningsbesök, när det gäller biologi, ekonomi, teknik, management, personal mm.

Program

09.30 Kaffe och samling på Gården Olof Lars AB, Galtabäck, Olof-Larsgård, Tvååker.

10.00 Inledande presentation av de engelska rådgivarna.

10.30 Presentation av Olof Larsgård, konventionell produktion med 750 mjölkkor och 1275 ha åker. www.facebook.com/oloflarsgard/. Rundvandring på gården under ledning av Ian och Kieran.

12.00 Lunch

13.00 Förflyttning till Törlan Lantbruk, ekologisk produktion med 280 mjölkkor och 530 ha. www.landlantbruk.se/torlans-trick-tajming, www.facebook.com/Törlan-Lantbruk-AB Presentation av produktionen och rundvandring på gården under ledning av Ian och Kieran.

15.00-16 Fika och summering av hela dagen på Olof Larsgård.

Målgrupp: Rådgivare inom foder, veterinär, växtodling, ekonomi, företagsledning, byggnation samt rådgivningschefer.

Syfte: Få inspiration kring hur framgångsrika rådgivare i andra länder arbetar med rådgivning på gårdsnivå. Samt utveckla sitt nätverk inom rådgivningsbranschen.

Pris: 500 kr + moms inkl fikor och lunch, faktureras i efterhand. Skyddskläder finns på plats. Transporter sköts i egen regi.

Anmälan: info@radgivningsforetagen.se, senast 23 november. Meddela om det finns speciella önskemål om kost. Välkomna!

  
Växtkraft i Järpås AB