Vid det digitala styrelsemötet 15 dec kommer vi att påbörja verksamhetsplaneringen. Återkom gärna om ni som medlemmar vill att vi i styrelsen lägger extra fokus på något 2023.

  
Växtkraft i Järpås AB