Sektorsrådet skapades för några år sedan som ett led i arbetet att lantbruksrådgivningen i Sverige skulle ha en formell plattform för att diskutera sitt samarbete med SLU. De huvudsakliga frågorna på mötena är hur vi kan samverka för att öka antalet studenter till SLU samt öka antalet utexaminerade som kan vara intresserade av att arbeta med rådgivning och inom den övriga livsmedelssektorn.

För 2023 har sektorsrådet följande ledamöter:

Anna Lundhagen ordförande, vicerektor för samverkan och miljöanalys, SLU

Johannes Åkerblom, Växtodlingschef division lantbruk, Lantmännen

Fredrik Andersson, ledamot i riksförbundsstyrelsen, LRF

Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood

Dorit Greve VD, Växa Sverige

Olof Johansson, avdelningschef jordbruks- och analysavdelningen, Jordbruksverket

Ulrik Lovang, ordförande, Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag Bo Selerud, förbundsdirektör, Hushållningssällskapens förbund

Rolf Åttingsberg, affärsområdeschef, Handelsbanken

Övriga kallade till mötet 6 mars:

Pär Forslund Prorektor, ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå, SLU

Peter Normark VD, KSLA

Berçem Johannesson mötessekreterare, SLU

Om det finns önskemål om frågor vi ska ta upp på sektorsrådets möten så går det bra att kontakta någon av ledamöterna ovan.

  
Växtkraft i Järpås AB