Inbjudan till årsmöte onsdag 26 april, fysiskt och digitalt

Härmed kallas medlemmar till årsmöte med Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag. 

Årsmöteshandlingar finns på plats och skickas även ut till digitala deltagare i förväg.

När: Onsdag 26 april 2023 kl. 10.30.

Efter årsmötet blir det seminarium på temat ”Hur kan rådgivningen samverka med de nya kunskapsnaven?”

Var: Gradängsalen, Green Innovation Park, Ulls väg 29C, Ultuna, Uppsala.

Anmälan: Senast måndag 23 april till info@radgivningsforetagen.se. Meddela om ni är med fysiskt eller digitalt samt kostönskemål för den som är med på plats.

Program: 10.30 Årsmöte inkl fika. Offentliggörande av vinnaren av Årets rådgivarinsats.

12.00 Lunch på plats

13.00- 15.30 Seminarie med temat ”Hur kan rådgivningen samverka med de nya kunskapsnaven inom animalieproduktion, företagsledning och miljö? Förutom presentation av de olika naven så blir det tid för diskussion om hur rådgivningsbranschen kan samverka och utbyta information med de nya naven.

- Presentation av dagen

- Bakgrund till att kunskapsnaven skapades? Hur ser nuläget ut vad gäller bildandet av olika nav? Emma Svensson/Frida Sporre/Jennie Cederholm Björklund, Jordbruksverket/Landsbygdsnätverket

- Kunskapsnav Animalieproduktion. Jörgen Korning, RISE

- Kunskapsnav Företagsledning och Entreprenörskap. Per Hansson, SLU

- Kunskapsnav Miljö. Stina Olofsson/Thorsten Pedersen, Greppa Näringen/Jordbruksverket

- Frågestund och dialog med föredragshållare och övriga deltagare.

15.30-16 Fika och avrundning.

Välkomna önskar styrelsen!

Ulrik Lovang, VD Lovang Lantbrukskonsult (ordförande) ulrik.lovang@lovang.se

Bo Selerud, förbundsdirektör Hushållningssällskapens förbund bo.selerud@hushallningssallskapet.se

Fredrik von Unge, utvecklingschef Växa Sverige fredrik.vonunge@vxa.se

Filip.Olsson@ludvig.se, Segmentschef Skog och Lantbruk filip.olsson@ludvig.se

Anna Kilsby, Affärsområdeschef Gris Gård & Djurhälsan anna.kilsby@gardochdjurhalsan.se

Christian Pålsson, Fyrklövern christian.palsson@4klovern.se

Johan Sjöblom, VD Lönsamt Lantbruk info@lonsamtlantbruk.se

Olof Boson, slaktkycklingproducent, Mönsterås (adjungerad ledamot, lantbrukarrepresentant), olof.boson@gmail.com

Föredragningslista Årsmöte 26 april 2023

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2022.

7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2022

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.

10. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år

11. Val av revisorer samt suppleanter

12. Val av valberedning

13. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

14. Övriga frågor. 

  
Växtkraft i Järpås AB