Vid årsmötet valdes till ordinarie styrelseledamöter på ett år Ulrik Lovang Lovang Lantbrukskonsult, Filip Olsson Ludvig & Co, Christian Pålsson Fyrklövern, Bo Selerud Hushållningssällskapet, Olof Persson Växa Sverige samt Anna Kilsby Gård & Djurhälsan. Styrelsen väljer själva adjungerad lantbrukarrepresentant.

  
Växtkraft i Järpås AB