Priset för Årets Rådgivarinsats 2023 har tilldelats: Ann-Theres Persson med motiveringen: ”Med avstamp i sin gedigna foderkunskap har Ann-Theres Persson bidragit till att hålla nere foderkostnaderna hos mjölkproducenter utan att tappa mjölkmängd. Fokus har legat på att uppnå ett högt utnyttjande av gårdarnas egenproducerade foder, att minska kraftfodergivorna och att delta i planeringen av kommande års grovfoderskörd. Detta arbete kombineras med noggrann uppföljning av djurens hälsa och tillväxt och förslag på proaktiva åtgärder som kan förbättra produktionen. I dagens volatila marknad är det extra viktigt med rådgivare som kan se vilka små och stora åtgärder som är möjliga att göra för att förbättra lönsamheten i produktionen. Ann-Theres besitter ett stort förtroende genom sin kunskap och stabilitet samt sin ödmjuka personlighet. Mot denna bakgrund tilldelas Ann-Theres priset Årets Rådgivarinsats 2023.” Styrelsen för Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag

  
Växtkraft i Järpås AB