Lite summering från webinariet 7 dec

Roligt att så många som ett 30-tal rådgivare hade möjlighet att vara med på webinariet. Både de engelska och svenska deltagarna förmedlade likartade erfarenheter av ett år med stora förändringar vad gäller väder och priser. Vilket inneburit att man i rådgivningsarbetet har varit tvungen att vara ännu mer aktiv och alert för att anpassa råden till den enskilda gårdens förutsättningar. Men det är ju just det som är centralt i att vara rådgivare, dvs att fånga upp ny kunskap och nya strategier och anpassa dem till varje enskild kund, oavsett om året bjuder på stabila eller omvälvande förutsättningar.

För att kunna anpassa råden på rätt sett är det centralt att kunden vet sina produktionskostnader och att rådgivaren kan sina produktionskalkyler. Intressant nog möter både de engelska och svenska rådgivarna en svårighet att motivera kunder att göra efterkalkyer av sin produktion, men alla rådgivarna var rörande överens om det stora värdet av att veta sina produktionskostnader, speciellt i en föränderlig värld.

  
Växtkraft i Järpås AB