Styrelsen har varje månad 30 min styrelsemöte och den 21 dec följer vi upp verksamhetsplanen för 2023 samt planerar för 2024. Vid mötet 25 jan kommer vi sedan slutdiskutera och fastställa verksamhetsplanen för 2024. Ge gärna inspel till vad ni vill att vi ska fokusera på i vår förening under det kommande året. 

  
Växtkraft i Järpås AB