Vid årsmötet valdes till ordinarie styrelseledamöter på ett år Ulrik Lovang Lovang Lantbrukskonsult, Filip Olsson Ludvig & Co, Lars Bjerke Fyrklövern, Bo Selerud Hushållningssällskapets Förbund, Olof Persson Växa Sverige samt Anna Kilsby Gård & Djurhälsan. Ulrik Lovang valdes till ordförande. Styrelsen väljer själva adjungerad lantbrukarrepresentant.

  
Växtkraft i Järpås AB