Välkomna till årsmöte med efterföljande program. 12.00 Lunch på bottenvåningen (mellan båda huskomplexen) 13.00 Årsmöte inkl offentliggörande av vinnaren av Årets rådgivarinsats. 13.30- 14.30 Seminarie med temat ”Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag bildades 2013 - vad har vi gjort hittills och vad ska vi göra framåt?” - Presentation av dagen - Processen inför att föreningen bildades. Lars-Görans Svensson, föreningens första verksamhetsledare - Hur såg föreningens fokus ut de första åren? Lars-Görans Svensson - Vad har föreningen gjort de senaste åren? Ulrik Lovang, föreningens ordförande sedan starten 2013 - Dialog om föreningens framtida verksamhet. Under ledning av Peter Borring som höll i denna punkt på det första årsmötet 2013, på Vreta Kluster. 14.30-15 Fika 15.00- max 16.30 Information om det nya Nationella kunskapsnavet för jordbrukets digitalisering. Vad planeras för verksamhet och på vilket sätt vill Linköpings Universitet och övriga medsökande samverka framåt? Karolina Muhrman och Per Frankelius, Linköpings Universitet

  
Växtkraft i Järpås AB