Styrelsen

Ordförande
Ulrik Lovang
Lovang Lantbrukskonsult
ulrik.lovang@lovang.se

 

Dorit Greve
Växa Sverige
Dorit.Greve@vxa.se

 

Jesper Broberg
Hushållningssällskapens Förbund
jesper.broberg@hushallningssallskapet.se

 

Jimmy Larsson
LRF Konsult AB
jimmy.larsson@lrfkonsult.se

 

Andrea Holmström
Gård & Djurhälsan
andrea.holmstrom@gardochdjurhalsan.se

 

Olof Boson
Slaktkycklingproducent, Mönsterås
olof.boson@outlook.com