Styrelsen

Ordförande
Ulrik Lovang
Lovang Lantbrukskonsult
ulrik.lovang@lovang.se

 

Fredrik Von Unge
Växa Sverige
Fredrik.VonUnge@vxa.se

 

Bo Selerud
Hushållningssällskapens Förbund
bo.selerud@hushallningssallskapet.se

 

Carl-Axel Andersson
Ludvig & Co AB
carl-axel.andersson@ludvig.se

 

Ann Kilsby 
Gård & Djurhälsan
anna.kilsby@gardochdjurhalsan.se 

 

Lars Bjerke
Fyrklövern
lars.bjerke@4klovern.se

 

Olof Boson
Slaktkycklingproducent, Mönsterås
olof.boson@outlook.com